SUNRISE FESTIVAL 2021

wprowadzenie

W celu nadania oprawie scenograficznej festiwalu koherentnego kierunku artystycznego, oparliśmy ją o opowieść, która nadałaby projektowanym konstrukcjom sensu i osadziłaby je w rzeczywistości. Naszym celem było stworzenie scenografii dla festiwalu, która nie sprawiałaby wrażenia imitacji. Założyliśmy, że strefa festiwalu to tymczasowe miasteczko, które zostało wybudowane przez jego mieszkańców. Zastosowane materiały są wyrazem tej koncepcji. Konstrukcje składają się z elementów gotowych, takich jak kontenery, rury stalowe, przewody wentylacyjne, blacha falista i trapezowa, kształtowniki stalowe, kratownice, rusztowania czy palety. Są to elementy niewymagające wcześniejszego przygotowania, a jedynie ich wykończenia i aranżacji w formy przestrzenne. Układ dziedzińca opiera się na tradycyjnej formie rynku miejskiego. Elewacje przylegających do głównego placu budynków otaczają punkt centralny, w tym przypadku świątynię. Przecinają się tutaj również szlaki komunikacyjne. Fakt ten skłonił nas do wzbogacenia tego miejsca o dodatkową funkcję - drogowskazu. Znajdujące się w obrębie dziedzińca konstrukcje i elewacje pierzei, nie zależenie od ich głównego przeznaczenia, pełnią funkcję kolorystycznego prowadzenia odwiedzających w kierunku interesującej ich sceny.

Sunrise Festival